Dziedziną, w której technologia waterjet zadomowiła się już na dobre jest przemysł lotniczy. Cięcie wodą ma dużą przewagę nad innymi metodami cięcia materiałów: nie wytwarza wysokiej temperatury. Dzięki temu cięty materiał nie zmienia swojej struktury, a wewnątrz nie powstają naprężenia. Jest to bardzo ważna cecha w przemyśle lotniczym, ponieważ elementy wykorzystywane do budowy samolotów muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Bardzo ważna jest także precyzja wykonania poszczególnych części, ponieważ to od nich zależy bezpieczeństwo wielu ludzi. Technologia waterjet sprostała wymaganiom stawianym przez przemysł lotniczy i jest wykorzystywana do wycinania elementów takich jak np. turbiny czy części kadłubów.

Translate »